More than Esports

Là thế hệ mới trong ngành thể thao điện tử, Loka Esports Complex mong muốn phát triển thể thao điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cơ hội cho các tuyển thủ, góp phần đưa vị thế nền Thể thao điện tử Việt Nam sánh ngang với khu vực cũng như thế giới.

Thể thao điện tử Việt Nam sánh ngang với khu vực cũng như thế giới.

OUR PARTNERS
Top