[LOKA CYBER 2] SPECIAL DEAL FOR SPECIAL DAY

\

Cách đây 1 tháng trước

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '29 02 24 X2 TÀI KHOẢN LET'S PLAY NOW LOKA SPACE ESPORT MAE'

“Ưu đãi 4 năm 1 lần”, đến ngay Loka Cyber và nhận ngay deal hời nhé.

  • Thứ 5 (29/02): X2 tài khoản nạp.

Lưu ý: nạp TỐI THIỂU 50k để tham gia ưu đãi cùng Loka Cyber.

Top