VALORANT UPDATE: PATCH NOTE 3.02

VALORANT \

Cách đây 2 năm trước

214373012 157946919764676 6114559564395898750 N
Bên cạnh những update về bundle và skin, trong bản cập nhật patch note 3.02, Riot đã có một số thay đổi nhỏ về agent, ability và hệ thống khi:
🔥 Bản cập nhật này sẽ tiêu tốn 1.4GB
🔥 Bạn có thể nhìn thấy di chuyển xuyên qua các bức tường đã được cố định
🔥 Không thể nhìn thấy bước chân xuyên qua tường của Sage
🔥 Sửa lỗi Boombot của Razes không thể ném qua góc lag
🔥 Thanh trượt âm lượng giọng nói đã được sửa
——————————————-
Loka Esports Complex – The Revolution of Vietnamese Esports
Top