449135192 7743549032425158 7793585588479292899 N

GIẢI ĐẤU VALORANT VIEWSONIC x WD CHAMPIONSHIP

Từ 17h30 - các ngày 11.07 - 12.07 - 13.07 - 14.07
Giải thưởng

22.000.000 VNĐ

THE CHALLENGER CUP PHASE 2

26/12/2023 - 26/01/2024
Giải thưởng

11.000.000 VND

FPT VALORANT CUP

13/09 - 17/09/2023
Giải thưởng

50.000.000 VNĐ

Top