ASTRALIS SẼ BỎ PHIẾU ĐỂ RÚT KHỎI SÀN NASDAQ

Counter-Strike \

Cách đây 9 tháng trước

Astralis đã thông báo rằng họ sẽ triệu tập một cuộc họp chung bất thường vào ngày 8 tháng 8 năm 2023 để bỏ phiếu hủy niêm yết công ty khỏi Nasdaq First North Development Market Đan Mạch.

>> ASTRALIS BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC THỂ THAO MỚI SAU NHỮNG KẾT QUẢ THẤT VỌNG

>> BLAST PREMIER WORLD FINAL SẼ TỔ CHỨC TẠI ABU DHABI

Astralis A/S gia nhập thị trường vào tháng 12 năm 2019 với mức giá 8,95 DKK trên mỗi cổ phiếu (1,33 USD), và giá trị đã giảm mạnh kể từ đó chỉ còn 1,66 DKK trên mỗi cổ phiếu kể từ khi thị trường mở cửa vào ngày 11 tháng 7 (giá trị đó giảm thêm sau thông báo về cuộc họp, đóng cửa ở mức 1,075 DKK).

Mặc dù giá cổ phiếu giảm, công ty cho biết họ đã liên tục đạt được các mục tiêu tài chính kể từ khi niêm yết công khai, thành công trong việc phát triển “dòng doanh thu hiện tại và doanh thu mới” cũng như “tách riêng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động của đội tuyển thi đấu.” Astralis cũng đã báo cáo EBITDA dương (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) của năm 2022, trở thành dòng tiền dương sau ba năm và cho thấy sự tăng trưởng chung như một doanh nghiệp bền vững. Công ty đã báo cáo doanh thu hàng năm là 49 triệu DKK (7,1 triệu đô) vào năm 2019 (-3,3 triệu đô EBITDA) so với doanh thu hàng năm là 88 triệu DKK (12,8 triệu đô) vào năm 2022 (0,4 triệu đô EBITDA).

“Mặc dù hoạt động tài chính mạnh mẽ, giá cổ phiếu đã giảm 80% kể từ khi niêm yết và hiện được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO)”, tài liệu từ công ty viết. “Tính thanh khoản của cổ phiếu của công ty trên sàn Nasdaq First North Development Market Denmark rất hạn chế, điều đó có nghĩa là giá trị của cả công ty và các cổ đông được niêm yết trên thị trường đại chúng là rất hạn chế”

“Mục đích chính của IPO là củng cố vị thế quốc tế của công ty bằng cách hợp nhất thị trường và mua lại thông qua phát hành cổ phiếu và đầu tư hơn nữa vào các lĩnh vực kinh doanh mới hiện có và tiềm năng. Tính thanh khoản hạn chế trong cổ phiếu của công ty và sự phát triển của giá cổ phiếu đã có nghĩa là công ty trở nên khó tham gia vào việc hợp nhất thị trường với các điều khoản hấp dẫn cho các cổ đông của công ty.”

Chi phí để được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq được ước tính bởi Astralis từ 2-3 triệu DKK giữa chi phí trực tiếp và gián tiếp hàng năm, các nguồn lực mà công ty lập luận sẽ được sử dụng tốt hơn trong các lĩnh vực khác. Việc hủy niêm yết khỏi thị trường cũng có nghĩa là công ty sẽ không còn phải tuân theo các nghĩa vụ công bố thông tin đối với quy định lạm dụng thị trường được áp dụng cho các công ty niêm yết trên Nasdaq.

Đề xuất hủy niêm yết sẽ là vấn đề thực sự duy nhất trong chương trình nghị sự của Astralis trong ngày 8 tháng 8 họp hội đồng cổ đông bất thường. Đề nghị yêu cầu 2/3 số phiếu bầu và vốn sẽ phải có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu ủng hộ để được thông qua, với ban lãnh đạo điều hành của công ty, toàn bộ hội đồng quản trị và cổ đông lớn Jakob Lund Kristensen đều xác nhận bỏ phiếu ủng hộ đề xuất .

 

Top